TALK
在线客服
Service Time
  • 周一至周五
  • 09:00 - 18:00
Hotline
  • 0832-2172323
Roof placement

叠合梁叠合梁

分两次浇捣混凝土的梁,第一次在预制场做成预制梁,第二次在施工现场进行。


详情信息:

     采用工厂预制,再运至施工现场按设计要求位置进行安装固定的梁,分两次浇捣混凝土的梁,第一次在预制场做成预制梁,第二次在施工现场进行。当预制梁吊装安放完成后,再浇捣上部的混凝土使其连成整体。


    
联系我们
白马收费站渝昆高速公路入口西北向(内江市)
0832-2172323

在线咨询

           
给我们留言
姓名            
电话            
问题备注            
undefined            官网                     微信公众号         

COPYRIGHT@2020  版权所有